OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na portálu Hybejsechytre.cz souhlasím se zpracováním všech mnou zadaných
osobních údajů společnosti Smart Academy s.r.o. se sídlem Švermova 1318, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 06533051, spisová značka: C 40476, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň souhlasím, aby mi Společnost zasílala informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit jen pro interní marketingové účely Společnosti nebo jejích obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám, pouze s mým písemným souhlasem. Tento souhlas uděluji správci bezplatně.

Společnost Smart Academy s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte ve formuláři na portálu Hybejsechytre.cz, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti
zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Všechny vámi zadané osobní údaje (e-mailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem portálu zaznamenáváme. V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem portálu, nákupu produktů, soutěží či vyplněním formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho e-mailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat provozovatele webu Hybejsechytre.cz na adrese
info@hybejsechytre.cz.

Smart Academy s.r.o.
Švermova 1318,
413 01 Roudnice nad Labem
e-mail: info@hybejsechytre.cz

IČO: 06533051
spisová značka: C 40476 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem